lördag 4 augusti 2012

A kullen 7 dagar
Namnen är inte klara ännu men det kommer att bli namn på A. Det är svenska gamla förnamn som gäller. Namnet skall vara kort och lätt att uttala.

2 kommentarer: