lördag 1 september 2012

5 veckor a-kullen

Nu har kullen blivit 5 veckor. Det är fullfart i valplådan.

Gladhoffes Albin kommer att flytta till ystad.


Gladhoffes Alexia kommer att stanna kvar hos mig.

Gladhoffes Alf söker ett aktivt hem.

 
 
Gladhoffes Aston söker ett aktivt hem.
 

 
 
Deras nuvarande egenskaper kommer att förändras under utvecklings - och uppväxtperioderna. Mycket kommer att påverkas hur de formas i sina nya familjer. De grundläggande egenskaperna ger dock en liten fingervisning av vad de kan behöva för stöd i sin utveckling för att bli harmoniska
individer.
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar