torsdag 20 september 2012

Mentaltest för valpar ( enl. SKK modell)

Nu är det avklarat mentaltestet för valpar är genomfört. Det var roligt att se hur valparna reagerade på föremålen, nya människor, ny omgivning och hur de löste problem.
Vissa av valparna visar fina egenskaper som kommer att behöva kanaliseras. En kille visade sig vara som han varit hela tiden en cool kille som var mer intresserad av föremålen än den konstiga människan i rummet. Han hade under hela testet kontakt med föraren och beundrade henne.
Valparna fyller 8 veckor i morgon den 21 september.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar